Cookie Policy:
This site uses cookies and Google Analytics. For more information, please click here. To agree and continue, please click ‘YES’.

Informacje o CLPA

Wstęp

Członkowie stowarzyszeni

Korzyści z członkostwa

  • Najnowsze dane techniczne CC-Link do opracowywania produktów
  • Dane techniczne CC-Link dostępne są bezpłatnie.
  • Produkty CC-Link rozszerzają twoją działalność.

Wskazówki dotyczące przyjęcia do Stowarzyszenia

Rodzaje członkostwa

*Podane ceny nie zawierają podatku.
Kategoria członkostwaCzłonek zarejest­rowanyCzłonek stałyCzłonek wykonaw­czyCzłonek Zarządu
Roczna opłata członkowskaNie dotyczySkontaktuj się z lokalnym biurem CLPASkontaktuj się z lokalnym biurem CLPASkontaktuj się z lokalnym biurem CLPA
Opłata rejestracyjnaNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczySkontaktuj się z lokalnym biurem CLPA
Uprawnienia i koszty członkostwaCzłonek zarejest­rowanyCzłonek stałyCzłonek wykonaw­czyCzłonek Zarządu (zapros­zenie tylko przez centralę CLPA)
Opłaty roczneZapytaj o regionalne biura CLPA
Opłata wstępnaZapytaj o regionalne biura CLPA
Nabywanie specyfikacji technicznychBezpłatne, po rejestracji członkostwa
Licencja na korzystanie z technologii SLMPWliczona
Licencja na używanie innych technologii CC-Link niż SLMP *2Wliczona
Opłata za test zgodności (na urządzenie)Nadrzędne, lokalne oraz inteligentne stacje urządzeń do stacji CC-Link i normalnej stacji CC-Link IE Control
Stacje nadrzędne i lokalne, inteligentne stacje urządzeń CC-Link IE Field
IESMAP (Master)
IESSLP (Slave)
Zapytaj o regionalne biura CLPAUwzględniona w rocznej składce członkowskiej
Zdalne urządzenie CC-Link i stacje we/wy, kable i różne produkty
Stacje nadrzędne i podrzędne CC-Link/LT, kable i różne produkty
Zatwierdzone produkty oprogramowania
CC-Link IE TSN
CC-Link IE Field Basic *1
Produkty zgodne z SLMP
Zalecane opłaty za test produktu (na urządzenie)Zalecane elementy okablowania sieciowego dla CC-Link IE Control i CC-Link IE FieldZapytaj o regionalne biura CLPA
Używanie logo CC-LinkWliczona
Wsparcie techniczneWliczona
Bezpłatne umieszczanie produktów w katalogach internetowych i papierowychWliczona
Promocja na targachWliczona
Informacje o wydarzeniach
Publikacja nazwy firmy na stronie internetowej CLPA
Wliczona

*1 Pobierz narzędzia testowe i przeprowadź autotest.
*2 Protokół płynnego przesyłania komunikatów