Cookie Policy:
This site uses cookies and Google Analytics. For more information, please click here. To agree and continue, please click ‘YES’.

  1. HOME
  2. Informacje o CLPA

Informacje o CLPA

CLPA jako promotor sieci otwartej

Skoncentrowany w Japonii, CLPA ustanowił podstawy działania w 10 regionach na całym świecie, włącznie z Azją. Jesteśmy liderem pod względem dalszego otwierania się na świat sieci przemysłowej CC-Link. W odpowiedzi na niedawne potrzeby dotyczące nie tylko sterowania, ale także ogólnej optymalizacji systemu poprzez zarządzanie sprzętem i funkcjami konserwacji oraz gromadzenia danych opracowaliśmy CC-Link IE - zintegrowaną sieć opartą o Ethernet. Oferujemy szeroką gamę usług wsparcia począwszy od pomocy dostawcom w rozwijaniu kompatybilnych produktów do konsultacji dotyczących budowy systemu FA dla naszych użytkowników.

Informacje o CLPA

Poniższe pozycje dostępne są na globalnej stronie internetowej CC-Link (w języku angielskim).