Cookie Policy:
This site uses cookies and Google Analytics. For more information, please click here. To agree and continue, please click ‘YES’.

  1. HOME
  2. O CLPA
  3. Přijetí

O CLPA

Přijetí

Členové spolku

Výhody pro členy

  • Nejnovější specifikace CC-Link pro vývoj produktů
  • Specifikace CC-Link je k dispozici zdarma.
  • Produkty CC-Link pro rozšíření Vašeho byznysu.

Zásady pro přijetí do spolku

Stupně členství

* Zobrazené ceny neobsahují žádné daně.
Kategorie členstvíRegistrovaný členŘádný členVýkonný členČlen předsta­venstva
Roční členský příspěvekNetýká seKontaktujte Vaše lokální zastoupení CLPAKontaktujte Vaše lokální zastoupení CLPAKontaktujte Vaše lokální zastoupení CLPA
Přihlašovací poplatkyNetýká seNetýká seNetýká seKontaktujte Vaše lokální zastoupení CLPA
Oprávnění a náklady členstvíRegistro­vaný členŘádný členVýkonný členČlen představenstva (pouze na pozvání CLPA)
Roční poplatek Annual duesInformujte se na zastoupení CLPA ve Vaše okolí
Vstupní poplatek Initiation feeInformujte se na zastoupení CLPA ve Vaše okolí
Získání technických specifikací AcquisitionZdarma po registraci Provided free
Licence k použití licence SLMP technologie SLMP LicenseV ceně Included
Licence na použití jiných technologií CC-Link jako SLMP *2 CC-Link LicenseV ceně Included
Poplatek za zkoušku shody (na zařízení) conformance test feeHlavní, lokální a inteligentní standardní přístrojové stanice CC-Link a normální stanice pro CC-Link IE Control
Hlavní a lokální stanice, inteligentní přístrojové stanice pro CC-Link IE Field conformance master
Informujte se na zastoupení CLPA ve Vaše okolíV ceně ročního členského příspěvku included annual
CC-Link vzdálené přístroje a I/O stanice, kabely a další přístroje
CC-Link/LT Master a slave stanice, kabely a jiné výrobky conformance remote
Certifikované softwarové produkty conformance software
CC-Link IE Field Basic *1
Produkty vyhovující SLMP conformance SLMP
Doporučený poplatek za certifikaci produktů (za přístroj)Doporučené součásti pro vytváření sítí pro CC-Link IE Control a CC-Link IE FieldInformujte se na zastoupení CLPA ve Vaše okolí
Použití loga logo CC-Link logo usageV ceně Included
Technická podpora technical supportV ceně Included
Zahrnutí produktů do katalogů online a tištěných katalogů (zdarma) cataloguesV ceně Included
Propagace na veletrzích promotionV ceně Included
Informace o akcích
Zveřejnění názvu společnosti na webových stránkách CLPA information
V ceně Included

*1 Download testovacích nástrojů a provedení automatického testu.
*2 Seamless Message Protocol remarks