Cookie Policy:
This site uses cookies and Google Analytics. For more information, please click here. To agree and continue, please click ‘YES’.

  1. HOME
  2. O CLPA

O CLPA

CLPA jako podporovatel otevřených sítí

Z centrály v Japonsku založila CLPA operativní pobočky v 10 regionech světa včetně Asie. Ukazujeme cestu pro další otevření průmyslové sítě CC-Link ve světě. Vyvinuli jsme CC-Link IE, na ethernetu založenou integrovanou síť, jako reakci na aktuální požadavky nejen řídit stroje, ale pro optimalizaci celého systému ohledně správy zařízení, údržby a záznamu dat. Nabízíme širokou paletu podpory výrobcům při výrobě produktů kompatibilních s CC-Link až po poradenství uživatelům ohledně designu FA systémů.

O CLPA

Níže uvedené body jsou k dispozici na CC-Link Global Website (anglicky).